آدرس: اصفهان ، جاده سيمان سپاهان ، منطقه صنعتي اشترجان ، خيابان 11 ، پلاك 93

تلفن: 03137608894

فکس: 03137608896

پست الکترونیک: info@ghetehkaran.com