جعبه دنده پیکان

اين قطعه از جنس چدن خاكستري مي باشد وكليه دنده ها وشافت گيربكس در اين قطعه مونتاژ مي شوند. وجود تلرانسهاي ابعادي وهندسي بسته ، از مشخصات اين قطعه مي باشد از اين قطعه تاكنون بيش از 1000000 عدد در اين شركت توليد شده است.