منیفولد تخلیه دود EF7

جنس اين قطعه از چدن نسوزمي باشد تلرانس هاي ابعادي وهندسي فراوان ، ساخت اين قطعه را با پيچيدگي هاي خاص مواجه نموده است. درحال حاضر توليد اين قطعه با ظرفيت سالانه 150000 عدد در اين شركت جريان دارد.