قطعات گاردان

گاردان در خودرو ، وظيفه انتقال نيرو از جعبه دنده به ديفرانسيل را بر عهده دارد که با توجه به نوع ، ظرفیت و محل کارکرد ، شامل 4 تا 10 قطعه اصلی مانند دوشاخه هزارخاري ، دوشاخ کشویی ، دوشاخ لوله ، شفت کوتاه ، شفت بلند ، فلانچ  و لوازم جانبی دیگر بوده تا به همراه  قطعات صليبي این مجموعه را تشکیل دهند . سوراخ کاری بازوها در4 قطعه ، صافي سطح شافت هزار خاری ،خان كشي  دوشاخ  و همچنین دنده زنی شافت های کوتاه و بلند ، اين قطعات را نيز در زمره قطعات پيچيده خودرو قرار داده است . اين شركت با تجارب و اندوخته های علمی و سابقه پانزده ساله توانسته تولیدات خودرا به مرز هفتصد هزار ست برای گاردان خودرو های وانت پیکان ، وانت مزدا و وانت نیسان برساند .