ميل رابط (ژامبون) پژو 206

اين قطعات در بين بازوئي اتاق وبازوئي چرخ قرار گرفته ، جنس انها از فولاد‌ آلياژي خاصي بوده كه به وسيله عمليات حرارتي به روش القائي توليد مي شود. سختي قطعه در حدود استاندارد 60HRC ونقش داخلي بلبرينگ را ايفا مي نمايد . حساسيت ابعادي وموقعيت قرارگيري قطعه باعث گرديده تا اين قطعه در جدول قطعات ايمني خودرو ديده شود. با اين تفاسير شركت قطعه كاران توانسته تاكنون 1000000 عدد از اين نوع قطعات را با PPM 0 توليد نمايد.