سگ دست وانت مزدا 1600 و 2000

این قطعه از جنس فولاد فورج شده می باشد و  واسط بین طَبَق و اهرم گردش جعبه فرمان بوده و همچنین از طرف دیگر چرخ اتومبیل به واسطه توپی چرخ به آن متصل می گردد.